Groene A.P.P.E.L.S.

Voedingsadviesbureau

Wat kost het en wat wordt er vergoed?

Kijk voor een duidelijke uitleg op de website van Zorgwijzer. Op de website van Independer wordt wordt een compleet vergoedingsoverzicht gegeven.

Voedingsadviesbureau Groene A.P.P.E.L.S. heeft met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten. In deze contracten wordt het tarief dat gedeclareerd wordt bij de zorgverzekeraar vastgelegd. De kosten worden direct bij de zorgverzekeraar gedeclareerd.

De diëtist wordt vergoed door de zorgverzekeraar. In de basisverzekering is 3 uur dieetadvisering opgenomen. Daarnaast is dieetadvisering ook onderdeel van een groot aantal aanvullende verzekeringen. Voor kinderen tot 18 jaar geldt in de basisverzekering geen eigen risico. Om naar de diëtist te gaan is geen verwijzing van een arts nodig. Echter, sommige zorgverzekeraars (o.a. CZ) stellen verwijzing door een arts als voorwaarde om voor vergoeding van de kosten in aanmerking te komen. Kijk dit na in je eigen polisvoorwaarden.

Wanneer dieetadvisering onderdeel uitmaakt van ketenzorg, zoals bij Diabetes en COPD of CVRM (risico hart- en vaatziekten) geldt geen eigen risico. Je huisarts/praktijkondersteuner kan je vertellen of je onder ketenzorg valt.

Voor niet gecontracteerde zorg (zorg die niet vergoed wordt door de zorgverzekeraar) hanteert Voedingsadviesbureau Groene A.P.P.E.L.S. het tarief van € 15,00 per kwartier.

Een eerste consult kost € 90,00, een lang vervolgconsult € 45,00 en een kort vervolgconsult € 30,00 of € 15,00, afhankelijk van de duur van het consult. Wanneer we bij je thuis op bezoek komen brengen we een zogenaamde uittoeslag in rekening van € 15,00.

lees hier Kopen zonder Recept